Domů Aktuality Karlovarské prameny léčí, prokázal výzkum Institutu lázeňství a balneologie

Karlovarské prameny léčí, prokázal výzkum Institutu lázeňství a balneologie

Lázeňské prameny

Na jaře 2023 realizoval Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. ve spolupráci s Infocentrem města Karlovy Vary pilotní studii léčebného vlivu lázeňských pramenů na stav jater, konkrétně na ztukovatění neboli steatózu jater, která může být předstupněm fibrózy, cirhózy či dokonce rakoviny jater. Příčinou nealkoholové steatózy je především nezdravý životní styl, spojený s nadměrnou konzumací tučných jídel a nedostatkem pohybu. Steatóza se v nějaké formě dotýká čtvrtiny světové dospělé populace.

Studie vycházela z dlouhodobých praktických zkušeností z lázeňského provozu a zkoumala vliv pravidelného pití pramenů. Výzkumu se zúčastnilo 50 dobrovolníků, 30 žen a 20 mužů, kteří byli náhodně vybráni ze zájemců zapojených do kampaně PijuPrameny. Každý prošel vstupním lékařským vyšetřením, včetně neinvazivního vyšetření přístrojem FibroScan, a byl mu na míru předepsán třítýdenní pitný léčebný program. Účastníci také souhlasili s omezením pití alkoholu během studie. U více než 70 % sledovaných dobrovolníků byla při vstupním vyšetření diagnostikována jaterní steatóza různé závažnosti. Po ukončení třítýdenní pitné kúry bylo zopakováno podrobné lékařské vyšetření. U dvou třetin sledovaných došlo ke zlepšení stavu jater, u třetiny nebyly zaznamenány žádné změny. Ani u jednoho z dobrovolníků nedošlo ke zhoršení stavu. Změny v dalších ukazatelích, například jaterních a ledvinových testech, se neukázaly statisticky signifikantní, byť byl zaznamenán mírný pozitivní trend.

Přestože se jedná o pilotní studii s omezeným počtem účastníků, výsledky poukazují na pozitivní vliv pití lázeňských pramenů. Institut lázeňství a balneologie v tomto směru výzkumu bude pokračovat i nadále. U skupiny dobrovolníků z této studie proběhlo kontrolní vyšetření  po půl roce a bude následovat další po roce od pitné kúry. V únoru 2024 pak výzkumný institut plánuje další studii léčebného vlivu lázeňských pramenů v Karlových Varech, do kterého se bude moci opět zapojit široká veřejnost.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jarmila Ivasková
Datum aktualizace 18. 12. 2023 - 16:55