Domů Aktuality ​Jména válečných zajatců připomínají pamětní desky

​Jména válečných zajatců připomínají pamětní desky

​V Sokolově se uskutečnil pietní akt k uctění památky vojenských zajatců, kteří zahynuli v místním lazaretu za 2. světové války. Akce, na níž byly slavnostně odhaleny pamětní desky s jejich jmény, se kromě zástupců města, Ruské federace a dalších států tehdejšího Sovětského svazu, zúčastnili i představitelé Karlovarského kraje.

Lazaret pro zajatce byl v areálu bývalých kasáren zřízen v roce 1941. Mrtví byli pohřbíváni do masových hrobů nedaleko městského hřbitova, kde od 70. let minulého století stojí současný památník. Jedná se o největší pohřebiště svého druhu v České republice. Z přibližného počtu 2 500 mrtvých se badatelům podařilo prokázat původ 2 435 lidí.

„Věřím, že při pohledu na tato jména si lidé uvědomí, že mají štěstí, že žijí v poklidné době. Važme si naší svobody a vyvarujme se toho, aby se válečné hrůzy a bezbřehá utrpení opakovaly. Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a vyhotovení těchto pamětních desek. Nechť se stanou důstojnou připomínkou na pohnutou minulost našeho státu,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová během pietního aktu. Přítomní uctili památku mrtvých minutou ticha, následně zazněla v podání ZUŠ Sokolov ruská a česká hymna a poté došlo na kladení věnců.

Práce na vyhotovení pamětních desek trvaly přibližně rok a projekt vyšel ruskou stranu na v přepočtu 2,3 milionu korun. Vše probíhalo ve spolupráci ministerstva obrany a ruského velvyslanectví. Město i představitelé Ruské federace chtějí i nadále spolupracovat na zvelebování památníku. V plánu je oplocení a oprava zídky, která pamětní sloupy lemuje.
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 6. 12. 2018 - 12:07