Domů Aktuality Hudební a taneční vzdělávání dětí a mládeže podpoří evropská dotace

Hudební a taneční vzdělávání dětí a mládeže podpoří evropská dotace

​Malí hudebníci a tanečníci z Chebska, Sokolovska a Karlovarska se budou moci účastnit společných prázdninových pobytů, workshopů a dalších aktivit s dětmi ze sousedního Saska. Projekt s názvem „Hvězdy Fanie – hranice překračující hudební a taneční vzdělávání pro děti a mládež” totiž získá finanční podporu z přeshraničního programu Evropské územní spolupráce 2014 - 2020 mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru tohoto programu na svém květnovém zasedání.

Hlavním cílem projektu je nabídnout vysoce kvalitní vzdělání zahrnující jak hudební, tak i taneční výchovu německým a českým dětem ve věku 5 – 14 let na obou stranách hranice. „Děti se zúčastní týdenních prázdninových pobytů a vícedenních workshopů, nastudují a společně uvedou představení hudebního divadla "Hvězdy Fanie". Dále se uskuteční 4 víkendové worshopy, během kterých se děti v malých skupinkách seznámí s jednotlivými hudebními nástroji, jako je bongo, bicí a xylofon. Kromě hudebních a tanečních dovedností budou mít možnost zlepšit komunikaci v cizím jazyce a najít nové kamarády,“ uvedl krajský radní Josef Janů. Další důležitou aktivitou je 20 dvoudenních workshopů, během kterých bude probíhat výměna zkušeností mezi hudebními a tanečními pedagogy. Dojde tak k posílení a zintenzivnění stávajícího partnerství obou projektových partnerů. Projekt dostane podporu ve výši 167 058,60 Euro.

Bližší informace k přeshraniční spolupráci a nabídce konzultací k podmínkám přiznání dotace  naleznou zájemci na stránkách programu. K dispozici jsou tam i kontakty na všechny pracovníky administrující projektové žádosti a je možné se na ně v případě zájmu o podporu konkrétního záměru v příslušném kraji obrátit.

Pro příjem žádostí je v současné době uzavřena prioritní osa č. 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik, prioritní osa č. 2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů a rovněž prioritní osa 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku. Žádosti je možné předkládat pouze 
do 4. prioritní osy Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace