Domů Aktuality Heliport na karlovarské nemocnici projde modernizací. Krajští radní schválili dodavatele veřejné zakázky

Heliport na karlovarské nemocnici projde modernizací. Krajští radní schválili dodavatele veřejné zakázky

heliport

Karlovarský kraj připravuje další významnou investici do rozvoje regionálního zdravotnictví. Po vybudování nového transfuzního oddělení a obnově ortopedie čeká Karlovarskou krajskou nemocnici modernizace heliportu. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila výsledek dodavatele veřejné zakázky. Tím bude firma Adifex a.s., která nabídla nejnižší cenu.

„Úpravy heliportu musí naplňovat novou dikci zákona týkající se zejména navigačního systému a protipožárních opatření, aby bylo možné jeho další bezpečné provozování. Ve výsledku bude tedy heliport splňovat zákonem stanovené parametry a díky úpravám světelných systémů bude moci být používán také v noci,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

Ve lhůtě pro podání nabídek byly prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny 2 nabídky. Ekonomicky výhodnější byla nabídka firmy Adifex a.s. za bezmála 25,5 milionů korun včetně DPH. Dodavatel v rámci předmětu plnění zajistí úpravu denního značení heliportu, včetně úpravy světelných návěstidel, instalaci bezpečnostních ochranných sítí  a obnovu ochranného zábradlí, posílí hasicí systém a vybuduje druhou únikovou lávku z plochy FATO.

„Stavební práce budou zahájeny v srpnu a s jejich dokončením počítáme do konce prosince letošního roku. Následně budou probíhat funkční zkoušky a kolaudace. Po celou dobu rekonstrukce bude pak heliport mimo provoz a uvedení do provozu předpokládáme v únoru 2025,“ dodal náměstek hejtmana s gescí v oblasti investic a správy majetku Dalibor Blažek.  

Za stránku zodpovídá Mgr. Jarmila Ivasková
Datum aktualizace