Domů Aktuality Hejtman ocenil autorku diplomové práce, která se zabývala alternativními formami ubytování v kraji

Hejtman ocenil autorku diplomové práce, která se zabývala alternativními formami ubytování v kraji

Karlovarský kraj spolupracuje s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Konkrétně se jedná o spolupráci při výběru témat a následnou odbornou podporu při tvorbě diplomových prací, které se zabývají tématy, jež jsou pro Karlovarský kraj přínosná. Student, který si dané téma zvolí a práci následně úspěšně obhájí, obdrží od kraje finanční dar.
Úspěšnou obhajobu má za sebou absolventka Nikola Koukalová. Její diplomová práce na téma „Zhodnocení potenciálu glampingu a off-grid ubytování v Karlovarském kraji“ nabízí ucelený přehled o nových trendech a produktech v oblasti cestovního ruchu v kraji a ukazuje potenciál možného dalšího rozvoje alternativních forem ubytování v území. Jako odborný konzultant byl do této spolupráce zapojen náměstek hejtmana Vojtěch Franta s gescí v oblasti lázeňství a cestovního ruchu.

Pravidla spolupráce určují výši finanční odměny, a to na základě výsledného stupně hodnocení obhajoby diplomové práce. Protože byla práce Nikoly Koukalové ohodnocena stupněm výborně, převzala z rukou hejtmana finanční odměnu ve výši 10 tisíc korun, dále také květinu a tašku s upomínkovými předměty.

Na slavnostním předání byli přítomni  zástupci Národohospodářské fakulty - proděkan pro vědu prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. a vedoucí diplomové práce RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.  
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 11. 1. 2023 - 15:42