Domů Aktuality Hejtman Josef Pavel Se Účastní Zasedání Výboru Regionů V Římě

Hejtman Josef Pavel se účastní zasedání Výboru regionů v Římě

Hejtman Josef Pavel se 22. - 23. března účastní v Římě 69. plenárního zasedání Výboru regionů u příležitosti oslav 50. výročí uzavření Římských smluv.
Jedná se o dvě smlouvy, které byly podepsány v italské metropoli 25. 3. 1957: smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Dohody vstoupily v platnost 1.1. 1958. Jejich signatáři se staly Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko. „Smlouvy se staly  jedním ze základů pozdější evropské integrace, položily základ pro vznik Evropské unie,“ vysvětlil hejtman Josef Pavel.

Zasedání se účastní 344 členů Výboru regionů, který se skládá ze zástupců evropských regionálních a místních orgánů, zástupci italské politické scény, evropských institucí a vlád členských států. Na jednání bude přijato politické „Prohlášení evropských měst a regionů“, v jehož rámci budou zdůrazněny nejdůležitější cíle, které veřejnost a regionální úřady považují za priority.

„Hlavními úspěchy a hodnoty , kterých jsme dosáhli jsou svoboda, demokracie , úcta k lidským právům, bezpečí a stabilita, prosperita, rozvoj všech regionů, snazší cestování, příležitosti ke studiu v zahraničí či stoupající mobilita pracovních sil,“ uvedl Josef Pavel.

Datum aktualizace 22. 3. 2007 - 12:27