Domů Aktuality Hájek slaví titul Vesnice roku 2013 v Karlovarském kraji

Hájek slaví titul Vesnice roku 2013 v Karlovarském kraji

Vítězem tradiční soutěže Vesnice roku, jejíž krajské kolo organizuje Karlovarský kraj od roku 2001, se stala obec Hájek u Ostrova. Získala tak Zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola soutěže.
Soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) a Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR). Účastnit se mohly všechny obce vesnického charakteru včetně všech svých místních částí, které mají maximálně 6 200 obyvatel a zpracovaly vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. „ Byl bych velmi rád, kdyby v celostátním kole soutěže také jednou zvítězila obec z Karlovarského kraje, protože naše vesnice jsou krásné a mají co nabídnout. Soutěž může pomoci obce zviditelnit a upozornit na zajímavosti, jež mohou například přilákat turisty,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný Krajská hodnotitelská komise posuzovala v soutěži Vesnice roku 2013 v Karlovarském kraji 20 obcí, nejvíce jich bylo z Chebska.

Vítěz krajského kola soutěže, nositel Zlaté stuhy, je oprávněn užívat titul „Vesnice Karlovarského kraje roku 2013“ a postupuje do celostátního kola soutěže. „Soutěže se obec Hájek účastní od roku 2006, od té doby jsme už získali několik ocenění, nyní máme to nejvyšší. Je to pro mě, pro všechny zastupitele a pro naše obyvatele poděkování za dobře odvedenou práci,“ zdůraznil starosta Hájku Vít Hromádko.

Obce oceněné Zlatou stuhou navštíví v termínu od 1. 9. až 7. 9. celostátní hodnotitelská komise a bude je hodnotit podle stejného schématu jako v krajském kole. Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční dne 14. září 2013 v Luhačovicích. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.V loňském roce titul Vesnice roku Karlovarského kraje a Zlatou stuhu získala obec Křižovatka na Chebsku.

Výsledky:
Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Hájek (okres Karlovy Vary)
Obec splňuje všechna kritéria stanovená v podmínkách soutěže a krajská komise ji doporučuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2013.
Modrá stuha - za společenský život: Lomnice (okres Sokolov)
Bílá stuha - za činnost mládeže: Dolní Rychnov (okres Sokolov)
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Hranice (okres Cheb)
 
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Otročín (okres Karlovy Vary)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: Hroznětín (okres Karlovy Vary)

Diplom za vzorné vedení kroniky: Dasnice (okres Sokolov)

Diplom za rozvíjení lidových tradic: Valy (okres Cheb)

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu: Lázně Kynžvart (okres Cheb)

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: Andělská Hora (okres Karlovy Vary)

Mimořádné ocenění Karlovarského kraje:

Mimořádné ocenění za vytváření podmínek pro rozvoj sportovních aktivit: Nové Hamry (okres Karlovy Vary)
Mimořádné ocenění za všestranný rozvoj obce a vytváření podmínek pro turistiku: Poustka (okres Cheb)
Mimořádné ocenění za vytváření podmínek pro setkávání občanů: Tuřany (okres Cheb)
 
Cena naděje pro živý venkov:

Ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obci: Krásná (okres Cheb)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:
Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Andělská Hora (okres Karlovy Vary) – rekonstrukce poutního kostela Nejsvětější Trojice
Kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Třebeň (okres Cheb) – obnova mateřské školy a knihovny (bývalé farní školy) a oprava kostela sv. Vavřince
Kategorie C – nové venkovské stavby: Krásná (okres Cheb) – rekonstrukce a přeměna bývalých garáží vojenské techniky na Mateřskou školku Krásná a hasičskou zbrojnici
Zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise:

Objev roku: Ovesné Kladruby (okres Cheb)

Osobnost roku: Dagmar Strnadová, starostka obce Tři Sekery (okres Cheb)


Čestná uznání krajské hodnotitelské komise:
Čestné uznání za vytváření podmínek pro občanskou pospolitost: Otovice (okres Karlovy Vary)
Čestné uznání za rozvoj infrastruktury v obci: Sadov (okres Karlovy Vary)
Čestné uznání za zapojení občanů do péče o obec: Těšovice (okres Sokolov)
Čestné uznání za péči o kulturní dědictví: Třebeň (okres Cheb)
Čestné uznání za obnovu drobných sakrálních staveb v krajině: Tři Sekery (okres Cheb)


Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 1. 8. 2013 - 11:52