Domů Aktuality Dva studenti VŠE Praha dostali ocenění od kraje

Dva studenti VŠE Praha dostali ocenění od kraje

​Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou Praha nabídl Karlovarský kraj studentům připravujícím diplomové práce, aby se soustředili na tematiku spojenou s územím regionu a především s činnostmi, které kraj zajišťuje. Předem stanovil témata, na jejichž zpracování vyčlenil grant ve výši 10 tisíc korun. Dva dnes už absolventi Národohospodářské fakulty VŠE Praha Nikola Khorelová a Karel Oktábec převzali tyto ceny za své práce z rukou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a krajského radního Jindřicha Čermáka během společného setkání na krajském úřadě.

​Setkání se účastnil rovněž děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha Zdeněk Chytil. Tématy, na která se studenti zaměřili, se stala efektivnější forma veřejné dopravy v regionu a ekonomický restart lázeňství. „Jsem moc rád, že jsme se mohli potkat a diskutovat o tom, jak oba studenti pojali zadání. Naši diskusi nepovažuji zdaleka za uzavřenou. Práce si podrobně prostuduji a určitě budu mít ještě další otázky.  Pro nás by bylo nejlepší, kdyby vysokoškoláky z jiných regionů zaujala témata natolik, že by nakonec začali pracovat a žít v našem kraji,“ uvedl s nadsázkou hejtman Petr Kulhánek. Ten se také studentů ptal na to, které atributy jsou pro ně nejdůležitější při úvahách o budoucím pracovním uplatnění. Především je to zajímavá práce, finanční ohodnocení a dobré vztahy v pracovním týmu. 

Ve spolupráci s vysokoškolskými pracovišti a v podpoře studentů bude Karlovarský kraj  pokračovat i v dalším období. Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha Zdeněk Chytil potvrdil, že škola je společným aktivitám rovněž nakloněna a je připravena kraji vyjít vstříc.


Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 21. 4. 2022 - 09:47