Domů Aktuality Druhé Výročí Vzniku KIS KK

Druhé výročí vzniku KIS KK

U příležitosti druhého výročí svého vzniku proběhlo 23. srpna setkání zástupců Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova s partnery a spolupracovníky v budově SZeŠ Dalovice.

Krajské informační středisko je součástí komplexního systému zemědělského poradenství, který vznikl v souladu s platnými předpisy EU a klade si za cíl poskytovat informace a poradenství se zaměřením na problematiku zemědělství a rozvoje venkova, na podporu podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Středisko také organizuje semináře a kurzy pro zájemce z oboru.

„Kraj bude i nadále podporovat činnost  krajského informačního střediska, protože právě prostřednictvím tohoto subjektu je možné najít partnery pro diskuzi na téma rozvoj venkova a zemědělství, které je jednou z krajských priorit,“ uvedl krajský radní  pro oblast životního prostředí a zemědělství Luboš Orálek.

Podle slov vedoucího KIS Zdeňka Perlingera bylo cílem setkání  jednak zhodnotit činnost střediska za období 2006/2007, ale také představit vizi pro nejbližší budoucnost. .

V roce 2006 oslovilo Krajské informační středisko  409 zemědělských subjektů a spolupráce probíhala také s 13 obcemi Karlovarského kraje. KIS KK provozuje internetovou stránku a uspořádalo v uplynulém období 15 odborných seminářů.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 8. 2007 - 10:15