Domů Aktuality Domov pro seniory v Perninku má moderní vstup i novou ordinaci

Domov pro seniory v Perninku má moderní vstup i novou ordinaci

​Bezbariérový vstup v moderní podobě nyní vítá obyvatele i návštěvníky Domova pro seniory v Perninku. Úpravou přízemí především pro  klienty s pohybovými obtížemi pokračuje Domov v plánu postupné modernizace, která bude probíhat i v letošním roce.

​Rekonstrukci vstupních prostor vzájemně propojených pavilonů A a B prováděli stavebníci ve dvou etapách od roku 2012. „Samotné práce započaly v září roku 2012 a poslední stavební úpravy byly dokončeny v polovině prosince 2013. Celý projekt byl financován z krajského rozpočtu, celková cena za rekonstrukci vestibulu Domova a dalších jeho částí činila téměř 3, 2 milionu korun,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.  

Cílem přestavby bylo upravit vstupní a přilehlé vnitřní prostory do moderní podoby, vyřešit nutný bezbariérový přístup do budov, který by usnadnil pohyb obyvatel Domova, a zkvalitnit poskytovanou péči. „Vstupní prostory doplnila nová zdvihací plošina pro imobilní klienty. Zcela nově bylo zřízeno pracoviště pro obslužný personál a ordinace praktického lékaře ordinujícího v Domově. V rámci rekonstrukce byly nově vybudovány či upraveny také další místnosti přilehlé ke vstupním prostorám, například aktivizační místnost, kuchyňka, tzv. čisticí místnost a také úklidová komora,“ vysvětlil ředitel Domova Alfréd Hlušek.

Modernizovaly se rozvody požární signalizace, datová kabeláž a rozvody zdravotní signalizace. Nové je také vytápění a větrání vstupních a přilehlých prostor. Podle ředitele Alfréda Hluška je už nyní znát, že se díky zdvihací plošině klienti Domova lépe přemisťují, více se účastní volnočasových aktivit, živější je i vzájemná komunikace v jídelně.

Postupná modernizace Domova se nezastaví ani v roce 2014. Domov plánuje úpravu šesti pokojů v přízemí. Dojde k rozšíření vstupních prostor do jednotlivých pokojů a k dalším úpravám. „Náklady na tuto akci by měly dosáhnout asi půl milionu korun, které by rovněž měly jít z rozpočtu Karlovarského kraje,“ dodal náměstek Čermák.

 
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 1. 2014 - 13:51