Domů Aktuality Dokončena Přeložka Silnice Včetně Úpravy Podjezdu V Chodově

Dokončena přeložka silnice včetně úpravy podjezdu v Chodově

Dne 16. prosince byla za účasti zástupců vedení Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic a zhotovitele zprovozněna přeložka silnice druhé třídy č. 209 v Chodově. Celková částka na pokrytí nákladů stavby dosáhla téměř 60 milionů korun.
Stavba byla vyvolána potřebou odstranění bodové závady na silnici II/209 v Chodově, která byla tvořena nevyhovujícím podjezdem pod železniční tratí Karlovy Vary – Chodov – Nové Sedlo – Sokolov. Původní podjezdná výška objektu byla pouze 3,7 m, nevyhovovaly ani směrové poměry vedení trasy, pod viaduktem nevedly žádné chodníky pro pěší provoz a celý úsek uvedené silnice byl značně nepřehledný a velmi dopravně nebezpečný. To se každoročně projevovalo na častých dopravních nehodách v tomto nebezpečném místě. Z výše uvedených důvodů přistoupil Karlovarský kraj, Město Chodov a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje k realizaci rekonstrukce celého úseku silnice II/209 včetně úpravy železničního podjezdu a navazujících komunikací.

Na základě výsledku zadávacího řízení, které se uskutečnilo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byla vybrána jako nejvýhodnější zhotovitel firma Berger Bohemia a.s., Plzeň s celkovou nabídkovou cenou cca 58,5 mil. Kč. Státní fond dopravní infrastruktury uhradil 30,8 milionů korun, Karlovarský kraj 20 milionů korun a město Chodov 7,7 milionů korun. Stavba byla zahájena 15. srpna a dokončena 16. prosince.

Provoz na železniční trati byl obnoven 9. prosince, provoz na komunikaci o týden později. Drobné nedodělky nebránící užívání silnice a železničních objektů budou dokončeny za vhodnějších klimatických podmínek do 31. května 2006 (jedná se  o vodorovné dopravní značení, vegetační úpravy atd.).

Datum aktualizace 16. 12. 2005 - 11:48