Domů Aktuality Digitalizace podporuje zájem mládeže o řemeslnické obory

Digitalizace podporuje zájem mládeže o řemeslnické obory

Jednání

Již popatnácté se ve čtvrtek v Mariánských Lázních ve Společenském domě Casino konaly Mariánskolázeňské dialogy. Pořadatelem byla opět Řemeslnická komora Dolní Bavorsko Horní Falc z Regensburgu. Hlavním cílem akce bylo další rozšíření spolupráce v česko-bavorském příhraničním hospodářském regionu, transformace a digitalizace řemeslnických podniků, odstranění byrokratických překážek při ohlašování pracovníků vysílaných do jiné země EU, získávání mládeže pro řemeslnické obory, podpora dalšího vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich kvalifikace za využití digitalizace. 

Sešlo se zde na 130 odborníků z praxe, školství, poradenské činnosti, ministerstev i politiky ze tří zemí – Čech, Bavorska a Rakouska. Právě zapojením zástupců těchto oblastí jsou Mariánskolázeňské dialogy jedinečné. Z české strany akci svou přítomností podpořily místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, poslankyně českého parlamentu Ivana Mádlová a Generální konzulka ČR v Mnichově Ivana Červenková. Na bavorské straně to byli především nový bavorský Státní ministr pro evropské a mezinárodní záležitosti Eric Beißwenger, poslanec bavorského zemského sněmu Jürgen Mistol, evropský poslanec Thomas Rudner, vládní prezident Horní Falce Walter Jonas.

 Účastníky přivítal starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík, vyzdvihl význam akce a vyjádřil přání, aby tradice dialogů dále pokračovala a prohlubovala spolupráci sousedních zemí. Akci zahájil prezident řemeslnické komory Georg Haber slovy: “Ohlížíme se zpět na rok 2023, který nás postavil před obtížné výzvy. Naše české, bavorské i rakouské závody dennodenně zápasí s nedostatkem odborných pracovníků, s byrokratickými překážkami a stoupajícími cenami. My všichni musíme drasticky změnit své myšlení a důkladně si uvědomit, kde jsou možnosti růstu a optimalizace a kde se od sebe můžeme učit.“ Nutnost vzájemné spolupráce v hospodářském příhraničním prostoru a na úrovni EU zdůraznil také nový bavorský Státní ministr pro evropské a mezinárodní záležitosti Eric Beißwenger. “My v Bavorsku jsme rádi, že v Evropě s Českou republikou máme na své straně přítele a partnera,“ uvedl. 

Účastníci se ve dvou pracovních skupinách věnovali rozdílným tématům. V jedné pracovní skupině byl představen přeshraniční projekt Hrdinové řemesla Jihočeské hospodářské komory a Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc, jehož cílem je zvyšovat zájem žáků a žákyň o studium řemeslných oborů, poukázat na jejich perspektivu a význam. Do akcí zahrnujících též výměnné pobyty jsou zapojováni i rodiče a učitelé, financování probíhá přes program INTERREG. Pokračující digitalizace ve všech řemeslnických oborech zvyšuje zájem dětí o ně. Unikátní podporu digitálních dovedností u dětí a mládeže probíhající v Plzni představil Tomáš Cholinský, ředitel SIT Port. Na nejmladší již od 6 let se zaměřuje projekt PINE s centrem robotiky, později od 15 let nastupuje projekt SIT Port s akcemi z oblasti UI, 3D tiskárny, virtuální realita a Hackathon, firmám pomáhá Business Inovations Center (BIC). „U generace Z je důležité být jim nablízku, pochopit je, patří k nim hackeři a talenty, které je třeba podchytit,“ řekl Cholinský. Zájem o oba představené projekty byl velký a došlo k navázání nových přeshraničních spoluprací a kontaktů. 

Jednalo se i o přínosu sítě 5G pro bavorské řemeslnické podniky a o zapojení digitalizace a UI do moderního stavebnictví na obou stranách hranice. 

Hlavním tématem druhé pracovní skupiny  bylo vysílání pracovníků do sousední země a jiné země EU. Cílem bylo vypracovat možná řešení a adresovat je na příslušná místa, aby došlo ke zmírnění administrativní zátěže a byrokratických překážek při vysílání pracovníků. Novinky v ohlašování pracovníků v České republice, které představila Petra Silovská, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, se setkaly s velkým pozitivním ohlasem. Každý stát EU ohlašování pracovníků samostatně upravuje, proto se ohlašování vysílaných pracovníků v Německu velmi liší od českého a opět jiný je postup v Rakousku. Ke zjednodušení vysílací praxe v celé EU by měl přispět jednotný ohlašovací formulář, o kterém se jedná v Bruselu. 

Ke slovu se dále dostali odborníci z praxe a z různých institucí, jakými např.  rakouské Ministerstvo práce, české Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolkové Ministerstvo pro hospodářství a ochranu klimatu, český inspektorát práce, ředitelství německého generálního celního úřadu a Evropský pracovní úřad. „Právě rozdílné perspektivy jsou při výměně názorů obzvlášť přínosné“, uvedla vedoucí poradenství pro zahraniční hospodářství řemeslnické komory Katharina Wiererová. 

V závěrečné pódiové diskuzi hovořil hlavní jednatel řemeslnické komory Jürgen Kilger s českými a německými čestnými hosty z oblasti politiky a správy o tíživých tématech, která se týkají regionálního hospodářství. Především v oblasti odbourávání byrokracie se všichni zúčastnění shodli na nutnosti jednat. „Aby v příhraničních regionech zůstalo hospodářství nadále silné, musí se u téma byrokracie konečně něco stát. I proto se všichni musíme snažit, abychom dnešní výsledky přenesli do naší práce,“ řekl Kilger. Závěrečné slovo patřilo hejtmanu Karlovarského kraje Petru Kulhánkovi. Také on vyzdvihl nutnost přeshraniční spolupráce, které se kraj společně s Horní Falcí nyní velmi aktivně věnuje také v oblasti školství, zdravotních služeb i kultury.  Petr Kulhánek uvedl: „Od školního roku 2024/2025 zřizujeme vysokoškolský bakalářský program digitálních technologií, a to za propojení spolupráce na obou stranách hranice.“ Zdůraznil také, že si přeje, aby hraniční linka na mapě zůstala pouze linkou a že doufá, že se i v příštím roce v Mariánských Lázních opět sejdou odborníci, aby jednali o závažných problémech, které tíží příhraniční regiony. 

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 9. 12. 2023 - 10:20