Domů Aktuality Další projekty dostanou dotaci z ROP Severozápad

Další projekty dostanou dotaci z ROP Severozápad

​Těsně před Vánocemi schválil Výbor Regionální rady na svém zasedání dotace pro celkem čtyřiadvacet nových projektů z Karlovarského a Ústeckého kraje i plán výzev na rok 2015.​Například v oblasti podpory revitalizace a regenerace středních a malých měst přijal Úřad Regionální rady celkem 31 projektových žádostí, z nichž 20 prošlo úspěšně hodnocením a bylo schváleno Výborem Regionální rady. Jedná se o projekty v celkové výši téměř 370 milionů korun podílu dotace z EU. V hodnocení uspěla mimo jiné města Aš, Cheb, Lovosice, Litoměřice, Ostrov nebo Sokolov. Mezi úspěšné projekty v našem kraji patří revitalizace vnitrobloků v Ostrově (38,1 milionu korun) a v Aši (36,7 milionu).

Výbor na svém zasedání také schválil plán výzev na rok 2015. Výzvy číslo 65 - 67 budou vyhlášeny 28. ledna 2015. Týkat se budou oblastí podpor IPRM Karlovy Vary a Ústí nad Labem a investic pro zlepšení fyzické infrastruktury. Objem finančních prostředků plánovaných do všech tří výzev je přes 300 milionů korun. Výzvy číslo 68 a 69 budou vyhlášeny 28. ledna 2015, týkat se budou infrastruktury v oblasti lidských zdrojů a podpory revitalizace a regenerace. Objem finančních prostředků plánovaných do těchto dvou výzev bude znám v lednu 2015.

Členové výboru vzali na vědomí informaci o průběhu realizace ROP Severozápad. K 8. prosinci 2014 bylo celkem podáno 1 332 projektů s celkovým finančním objemem téměř 45 miliard korun, z toho bylo schváleno 484 projektů v objemu 22,3 miliardy. Zasmluvněno bylo 423 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 18,6 miliardy korun, ukončeno 305 projektů v objemu 14,6 miliardy, proplaceno 15,1 miliardy korun a certifikováno 12,6 miliardy korun.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 22. 12. 2014 - 16:19