Domů Aktuality Centrum pro děti a rodinu Valika hledá supertátu a supermámu - pěstouny

Centrum pro děti a rodinu Valika hledá supertátu a supermámu - pěstouny

​Superman jako fiktivní postava komiksových příběhů spatřil světlo světa už v roce 1938. Nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika hledá po 83 letech, v rámci právě spuštěné kampaně, skutečného supermana (supertátu) a superwoman (supermámu), kteří by se chtěli stát náhradními rodiči - pěstouny a být tak hrdiny pro děti, které v současné době vyrůstají mimo vlastní rodinu.

„Samozřejmě, že název kampaně je trošku nadnesený. Zájemce o pěstounskou péči nemusí být superman a zájemkyně nemusí být superwoman. Měli by to být lidé, kteří jsou schopni postarat se o dítě, nabídnout mu zázemí, lásku a bezpodmínečné přijetí,“ řekl Petr Zmuda, ředitel Centra pro dítě a rodinu Valika a dodal, že u zájemců je důležité, aby byli sociálně i ekonomicky soběstační se stabilním zázemím a byli v dobrém zdravotním i psychickém stavu.
 
Proč je potřeba hledat pěstouny?
Karlovarský kraj stále trápí nedostatek dlouhodobých pěstounů. Aktuálně je v evidenci Krajského úřadu Karlovarského kraje přes 250 dětí, kterým je třeba vyhledávat náhradní rodinu. Těch nejmenších dětí ve věku do 3 let je přibližně 30. Právě těmto dětem je třeba co nejrychleji najít pěstouny. „Je vědecky dokázáno, že pobyt malého dítěte v ústavní péči vede k opoždění v oblasti psychického, sociálního i tělesného vývoje,“ uvedl Petr Zmuda.
 
V minulém roce krajský úřad přijal 21 žádostí o zařazení do evidence osob, které chtějí vykonávat náhradní rodinnou péči. Polovina žadatelů měla zájem o pěstounskou péči. Každoročně je pěstounská rodina nalezena přibližně 19 dětem.  
 
Jak by měl vypadat ideální supertáta a supermáma pěstouni?
Každý, kdo by se chtěl stát superhrdinou - pěstounem, musí projít procesem prověřování, který se skládá například ze zdravotní prohlídky, psychologického vyšetření nebo vzdělávání. Celý proces od podání žádosti až po finální rozhodnutí, zda se zájemce stane náhradním rodičem, trvá zpravidla 9 - 12 měsíců. Všechny podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách centra, Facebookovém profilu Centra Valika nebo na telefonním čísle 734 822 150.
 
Co je to vlastně pěstounská péče?
Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče. Pěstoun poskytuje rodinné zázemí opuštěnému dítěti, které má své biologické rodiče, ale ti se nechtějí, nebo nemohou o dítě z nejrůznějších důvodů postarat. Stát finančně přispívá na hmotné zabezpečení dítěte a vyplácí pěstounovi odměnu za péči o svěřené dítě. Pěstoun má také nárok na pomoc a podporu ze strany doprovázejících organizací. 
 
O kampani a jejím organizátorovi
Kampaň bude zahrnovat například billboardovou prezentaci, reklamu na sociálních sítích, individuální konzultace se zájemci nebo informačně osvětové akce pro širokou veřejnost. Kampaň se koná v souladu s kampaní Karlovarského kraje „Staňte se pěstounem“ a iniciativou Hledáme rodiče, o.p.s. a je finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí, Nadací J&T, Nadačním fondem Avast a Karlovarským krajem.
 
Centrum pro dítě a rodinu Valika se dlouhodobě věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Kromě toho, že se věnuje vyhledávání osob, které by měly zájem stát se pěstouny, poskytuje rovněž služby stávajícím pěstounům v rámci tzv. doprovázení.
 
Bližší informace je možné získat také od Mgr. Petra Najmana  na telefonním čísle 739 69 53 96, zájemci mohou své dotazy směřovat také na e-mail: najman@valika.cz.

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 1. 4. 2021 - 10:41