Domů Aktuality Blíží se termín pro podání žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Blíží se termín pro podání žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Karlovarský kraj zahájí 21. července příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatelé si tak již nyní mohou připravit potřebné dokumenty, jež jsou součástí žádosti o dotaci.       

Povinnými přílohami jsou zejména potvrzení o příjmech, doklad o kontrole technického stavu kotle, fotografie zapojeného původního kotle na otopnou soustavu a na komín. Každý žadatel musí také doložit potvrzení o vlastnictví bankovního účtu. Příjem žádostí o dotace bude probíhat elektronicky. V případě potřeby jsou pracovníci krajského úřadu připraveni pomoci žadatelům s podáním žádosti.   

Nový systém čerpání dotací  pro nízkopříjmové domácnosti je podstatně výhodnější v tom, že na pořízení nového ekologického kotle vynaloží žadatelé jen 5 procent nákladů, využijí-li stanovené stropy dotace, zbytek mohou získat právě ve forměve formě dotace. Další výhodou v letošním roce je, že nízkopříjmové domácnosti mají cca o 50 procent vyšší podporu, než mohou získat ostatní v programu Nová zelená úsporám.    

Výše dotace se odvíjí od typu nového zdroje tepla s následujícími limity: 
- tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 180 000 Kč,   
- kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,  
- plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč.          

Veškeré potřebné informace a formuláře ke stažení jsou dostupné na krajském webu.

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace