Domů Aktuality ​Anketa Osobnost Karlovarského kraje roku 2015 má své vítěze

​Anketa Osobnost Karlovarského kraje roku 2015 má své vítěze

​Prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška, zakladatelka stacionáře pro děti se zdravotním postižením Věra Bráborcová, krajský radní Edmund Janisch a starosta Krásné Luboš Pokorný získali ocenění v anketě Osobnost Karlovarského kraje roku 2015.

Hlasovalo se v kategoriích Osobnost v oblasti podnikání, Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti, Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji a letos poprvé i v kategorii Starosta. Celkem lidé nominovali 66 kandidátů, kterým dohromady udělili 292 hlasů. V rámci každé kategorie byli komisí vybráni tři nominovaní s nejvyšším počtem hlasů. O vítězi bylo rozhodnuto na základě jeho přínosu pro region, nikoliv podle absolutního počtu hlasů.

Osobností v oblasti podnikání se stal Jiří Bartoška. Ten patří k nejvýznamnějším českým hereckým osobnostem. Jeho umělecká cesta prošla řadou divadelních scén od Divadla Na provázku, přes Činoherní Studio v Ústí až po Divadlo na Zábradlí. Řadí se k našim nejobsazovanějším televizním a filmovým hercům, je držitelem Českého lva za roli ve filmu Všichni moji blízcí. V roce 1994 se zásadním způsobem zasloužil o záchranu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, v jehož čele stále stojí jako prezident. Souběžně se i nadále věnuje natáčení filmů, dabingu a divadelní práci. Dalšími nominovanými byli Lev Novobilský a David Soukup.

Starostou byl zvolen Luboš Pokorný, který stojí v čele obce Krásná, jež se nachází nedaleko Aše. V současnosti má okolo 500 obyvatel a v letošním roce získala prestižní titul Vesnice roku. Bylo to vůbec poprvé v historii, kdy v soutěži uspěla obec z Karlovarského kraje. Ve funkci starosty je Luboš Pokorný již třináct let a za dobu jeho působení se podařilo v obci zrealizovat mnoho projektů, od dokončení kanalizace, zavedení internetu, přestavby školky až po vybudování bytů a hřišť. V Krásné vznikly postupně také nové spolky, které jsou nyní hlavními hybateli kulturního a sportovního života. Jak říká Luboš Pokorný, od prvního až do dnešního volebního období ho provázeli vždy skvělí kolegové, se kterými se velice dobře spolupracovalo a spolupracuje. A nezapomíná ani na svou rodinu, která je pro něj velkou oporou a bez níž by funkci starosty nemohl vykonávat. Na ocenění byli také nominováni Pavel Čekan a Quido Vlk.

Zvláštní cenu za mimořádný přínos kraji obdržel Edmund Janisch, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Spolu se svými kolegy založil Vyšší odbornou školu cestovního ruchu v Karlových Varech, která je zároveň nejstarší školou tohoto typu a zaměření u nás. Na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Karlových Varech pracoval nejenom jako vyučující, ale také jako ředitel. Během osmi let, co jí vedl, navázala škola úzkou spolupráci se školami v Evropě a dokonce i v Americe. Kromě pedagogické činnosti se Edmund Janisch aktivně věnoval i sportu. Pětadvacet let působil jako trenér lehké atletiky na AC Startu v Karlových Varech a za tu dobu se mu podařilo vychovat několik mistrů republiky. V pořadí již čtvrté volební období je členem zastupitelstva města Karlovy Vary a předsedou nejenom městské, ale i krajské komise pro lázeňství a cestovní ruch. Svůj region se snaží propagovat u nás i v zahraničí, přičemž poslední velkou akcí, na níž se podílel, byla prezentace Karlovarského kraje na světové výstavě EXPO v Miláně. Mezi dalšími nominovanými byli Rudolf Chlad a Milan Zukal.

Osobností v oblasti kultury a služeb veřejnosti byla zvolena Věra Bráborcová. Té se v roce 1985 narodil syn s vážným zdravotním postižením. V té době se nabízely pouze dvě možnosti, buďto syna umístit do ústavní péče anebo jej vychovávat doma, kde by mohl žít běžným životem jako jeho vrstevníci. Věra Bráborcová se rozhodla pro tu druhou variantu. O pět let později se jí naskytla příležitost založit v Chodově Denní stacionář pro děti se zdravotním postižením. Ačkoliv začátky nebyly vůbec jednoduché, postupem času se jí podařilo vybudovat moderní a dynamicky se rozvíjející zařízení, které letos slaví pětadvacetileté výročí. Spolu se sociálně terapeutickými dílnami spadá stacionář pod Denní centrum Mateřídouška, jenž poskytuje klientům a jejich rodinám všestrannou podporu a zároveň se stará o to, aby hendikepovaní spoluobčané byli bráni jako součást naší společnosti. Na své práci si Věra Bráborcová cení nejvíc spokojenosti klientů a důvěry jejich rodin. Svému synovi pak děkuje za to, že jejímu životu dal nový, kdysi netušený, smysl. Na ocenění byli dále nominováni Michael Rund a Petr Končel.
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 4. 12. 2015 - 10:01