Osvojení

Osvojení (adopce) – patří mezi základní formy náhradní rodinné péče, které zprostředkovává krajský úřad.

.