Úvodní strana > Krajský úřad > Udělování pokut za porušení zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám

 Udělování pokut za porušení zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám

 

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21.2. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatel si požádal o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2016 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb.o státní památkové péči, tzn.:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2016 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f)
a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.,
2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2016 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f)
a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.
 
 
 
 

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje v roce 2016 vydal jednoROZHODNUTÍ - Jan Lebl_JP-anonym.docrozhodnutí (doc.) v souladu s uvedeným ustanovením § 39 odst. 2 písm. f zákona o státní památkové péči.
 
 
Zveřejněno 7.3.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 7.3.2017 9:41