Domů Dotace PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT PROFESIONÁLNÍCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT PROFESIONÁLNÍCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

Odbor Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Kontaktní osoba Ing. Romana Štecová
Kontaktní telefon +420 354 222 247
Kontaktní e-mail romana.stecova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 324/09/22 ze dne 12. 9. 2022 
 - vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 38/01/23 ze dne 30. 1. 2023 
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu- administrátor programu: odbor  kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  •  od 7. 3. 2023, 9.00 hodin
  • do 14. 3. 2023, 15.00 hodin 
  
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Romana Štecová
354 222 247, 736 650 299 
 
Bc. Renata Drožová
354 222 547, 736 650 147
  
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
Za stránku zodpovídá Ing. Romana Štecová
Datum aktualizace 4. 4. 2023 - 11:34