Domů Dotace PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ

Odbor Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Kontaktní osoba Bc. Zdeněk Hnízdil
Kontaktní telefon +420 354 222 281
Kontaktní e-mail zdenek.hnizdil@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 6. 12. 2022, 9.00 hodin
 - do 12. 12. 2022, 16:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení programu viz níže.
  
Důležité dokumenty:
 
Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Rozdělení dotací (26,2 KB, XLSX) schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 296/03/23 ze dne 6. 3. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 150/03/23 ze dne 27. 3. 2023. 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Zdeněk Hnízdil
Tel. 354 222 281, mob. 736 650 335
 
Bc. Martina Káďová
Tel. 354 222 232, mob. 702 159 881
martina.kadova@kr-karlovarsky.cz
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 2. 11. 2022
Za stránku zodpovídá Bc. Zdeněk Hnízdil
Datum aktualizace 29. 6. 2023 - 11:34