Domů Dotace OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Odbor Odbor sociálních věcí
Okruh Sociální věci
Kontaktní osoba Ing. Jana Pilařová
Kontaktní telefon +420 354 222 495
Kontaktní e-mail jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí se připravuje

 

POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2024

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2024

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 429/09/23 ze dne 11. 9. 2023
administrátor programu: odbor sociálních věcí
žádosti je možné podávat ve lhůtě od 16. 10. 2023 do 30. 10. 2023

Důležité dokumenty:

Zveřejněno 13. 9. 2023


POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2023

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 11. 9. 2023 rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2024 - dofinancování sociálních služeb - přehled (46,5 KB, XLS)schválených dotací.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 27. 2. 2023 rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji roce 2023 - přehled (77 KB, XLS)schválených dotací.

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2023

- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 398/09/22 ze dne 12. 9. 2022

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 17. 10. 2022 do 2. 11. 2022

 


POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2022

Dne 12. 1. 2023 byl realizován seminář pro poskytovatele sociálních služeb k závěrečným zprávám za rok 2022.

 

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociální služby za období 1. 7. 2022 - 31. 12. 2022

 

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociální služby za rok 2022

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 12. 9. 2022 rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 - navýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociálních služeb - přehled (71,5 KB, XLS)schválených dotací.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 16. 5. 2022 rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 - přehled (72 KB, XLS)schválených dotací.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 28. 2. 2022 poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II - přehled (42 KB, XLS)schválených dotací.

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociální služby za období 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II

 • Závěrečná zpráva (250,88 KB, XLSX)o poskytování sociální služby za období 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II - ambulantní a terénní služby sociální péče
 • Závěrečná zpráva (250,32 KB, XLSX)o poskytování sociální služby za období 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II - ambulantní a terénní služby sociální prevence

 

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2022

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 18. 10. 2021 do 3. 11. 2021

 


POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2021

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2021 (pro sociální služby, které nejsou financovány v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)

 

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2021 (pro sociální služby, které jsou financovány v rámci projektu Podpora vybranýc služeb sociální prevence II)

 • Závěrečná zpráva (254 KB, XLSX)o poskytování sociální služby za rok 2021 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II - ambulantní a terénní služby sociální péče
 • Závěrečná zpráva (253,53 KB, XLSX)o poskytování sociální služby za rok 2021 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II - ambulantní a terénní služby sociální prevence

 

Dne 9. 12. 2021 byl realizován seminář pro poskytovatele sociálních služeb, jehož tématem byly změny ve formulářích závěrečných zpráv za rok 2021 a přehled nejčastějších chyb v závěrečných zprávách za rok 2020.

 

Formulář (72,5 KB, XLS)Aktualizované finanční vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje za rok 2021

Formulář (68,5 KB, XLS)Aktualizované finanční vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje za rok 2021 (pro sociální služby financované v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)

 

Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021

 

Mimořádné kolo dotačního řízení v rámci Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 11. 8. 2021 do 25. 8. 2021

 • vyhlášení (72 KB, DOC)mimořádného kola dotačního řízení v rámci Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021

 

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 19. 10. 2020 do 6. 11. 2020

 

Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 12. 10. 2020 do 19. 10. 2020

 • Vyhlášení (97,5 KB, DOC)Dodatku č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II
 • Dodatek č. 1 (324,5 KB, DOC)k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II
 • Žádost (264,5 KB, XLS)o financování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II na období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022

 


POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2020

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2020 (pro sociální služby, které nejsou financovány v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)

 

Aktální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2020 (pro sociální služby, které jsou financovány v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)

 • Závěrečná zpráva (260,5 KB, XLSX)o poskytování sociální služby za rok 2020 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II - ambulantní a terénní služby sociální péče
 • Závěrečná zpráva (260,5 KB, XLSX)o poskytování sociální služby za rok 2020 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II - ambulantní a terénní služby sociální prevence

 

Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020

 

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2020

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 29. 10. 2019 do 12. 11. 2019

 


POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2019 (pro sociální služby, které nebyly financovány v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence a nejsou financovány v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)

 

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za období 1. 9. 2019 - 31. 12. 2019 (pro sociální služby, které byly do 31. 8. 2019 financovány v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence a nejsou financovány v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)

 

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za období 1. 9. 2019 - 31. 12. 2019 (pro sociální služby, které jsou financovány v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II)

 • Závěrečná zpráva (268,04 KB, XLSX)o poskytování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II za období 1. 9. 2019 - 31. 12. 2019 - ambulantní a terénní služby sociální péče
 • Závěrečná zpráva (268,24 KB, XLSX)o poskytování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II za období 1. 9. 2019 - 31. 12. 2019 - ambulantní a terénní služby sociální prevence

 

Aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence za období 1. 1. 2019 - 31. 8. 2019

 • Závěrečná zpráva (265,04 KB, XLSX) o poskytování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence za období 1. 1. 2019 - 31. 8. 2019 - ambulantní a terénní služby sociální péče
 • Závěrečná zpráva (265,05 KB, XLSX) o poskytování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence za období 1. 1. 2019 - 31. 8. 2019 - ambulantní a terénní služby sociální prevence
 • Závěrečná zpráva (265,1 KB, XLSX) o poskytování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence za období 1. 1. 2019 - 31. 8. 2019 - pobytové služby sociální prevence

 

Poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 13. 9. 2019 do 20. 9. 2019

 

Mimořádné kolo dotačního řízení v rámci Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 1. 8. 2019 do 9. 8. 2019

 • vyhlášení (68 KB, DOC)mimořádného kola dotačního řízení v rámci Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019

 

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 15. 10. 2018 do 2. 11. 2018

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Pilařová
Datum aktualizace 13. 9. 2023 - 15:54