Domů Aktuality Obce ještě mohou žádat o dotace z Programu obnovy venkova

Obce ještě mohou žádat o dotace z Programu obnovy venkova

​Do 15. února mají obce čas na to, aby požádaly o dotace Karlovarského kraje z Programu obnovy venkova. Letos se bude rozdělovat celkem 11, 1 milionu korun ve třech dotačních titulech. Dalších 5 milionů je určeno na činnost manažerů mikroregionů, nadací či spolků.

​Příspěvky na obnovu a údržbu venkovské zástavby, na úpravu veřejných prostranství a zeleně a na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací jsou určeny pro obce do 2 tisíc obyvatel. „Chceme pomoci hlavně těm menším obcím, které nedosáhnou na dotace například z evropských fondů, protože nedokáží zajistit spolufinancování. Každoročně je o příspěvky velký zájem,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

V případě, že obce se svou žádostí uspějí, získají příspěvek až do výše poloviny nákladů na přihlašovanou akci. O něco více – až 60 procent nákladů – může Karlovarský kraj podle pravidel uhradit těm obcím, které loni zabodovaly v soutěži Vesnice roku a odnesly si z ní jako ocenění zlatou, modrou, bílou, zelenou nebo oranžovou stuhu.

Stropem je ale dotace 170 tisíc korun, platí pro nejmenší obce do pěti set obyvatel. Větší obce, jejichž počet obyvatel se blíží ke 2 tisícům, mohou dosáhnout maximálně na sumu 100 tisíc korun. Formuláře pro zpracování žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje.Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu nabízí vedení obcí při sestavování žádostí metodickou pomoc.

„Loni jsme ve zmíněných třech dotačních titulech Programu obnovy venkova schválili příspěvky pro 71 obcí v celkovém objemu 10,5 milionu korun.  Nejčastěji se s pomocí kraje stavěly či opravovaly komunikace, chodníky, náměstí, dětská hřiště, vyměňovalo se veřejné osvětlení, rekonstruovaly školy a kulturní sály,“ vyjmenoval Martin Havel.

Dotační program je určen i na údržbu sportovních, zdravotnických a sociálních zařízení, hasičských zbrojnic, autobusových zastávek, hřbitovů nebo drobné architektury. Zhodnocovaný majetek však musí být ve vlastnictví žádající obce.   
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 1. 2016 - 09:52