Domů Aktuality Kraj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace

Kraj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace

​Dnešním dnem vyhlásil Karlovarský kraj výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace.
Formuláře žádostí jsou zveřejněny elektronicky na krajských stránkách, k dispozici je mají zájemci ale také v listinné podobě na oddělení grantových schémat krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech, které sídlí ve 3. patře budovy B.
 
Příjem žádostí začíná 2. března v 7 hodin ráno na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88. Potrvá do 30. června 2016. „Žádost je nutno donést osobně, nelze tudíž využít e-podatelny, datové schránky, e-mailu ani poštovních služeb. Není nutné, aby žádost nesl přímo žadatel, pokud žádost odevzdá někdo jiný, nemusí mít plnou moc,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Jedna osoba může při jednom podání doručit maximálně 10 žádostí. V případě, že bude v žádosti uveden chybně žadatel či místo, kde má dojít k výměně kotle, bude taková žádost bez možnosti opravy vyřazena.

Z kotlíkových dotací v Karlovarském kraji je podporována výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za plynové kondenzační kotle, za tepelná čerpadla či za kotle na uhlí, biomasu či kombinované kotle. Aby mohl nově pořízený zdroj tepla získat podporu z dotace, je bezpodmínečně nutné splnit přísné nároky na vysokou efektivitu zdroje, případně i podmínky na množství emisí vypouštěných při spalování paliva. Tyto nároky jsou podrobně definované v tzv. nařízení evropské komise o ekodesignu. V rámci usnadnění orientace žadatelů v nabídce kotlů vede Státní fond životního prostředí seznam podporovaných výrobků, u kterých výrobce doložil prohlášením případně osvědčením o zkouškách od nezávislé autorizované osoby, že daný kotel splňuje pravidla pro ekodesign.

Dodatečné informace s kontakty na pracovníky oddělení grantových schémat jsou jako dosud zveřejněny na krajských stránkách. Dále bude vytištěná výzva vyvěšena na úřední desce kraje po dobu minimálně 90 kalendářních dní.
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 1. 2016 - 09:02