Domů Aktuality 2. března začne kraj přijímat žádosti o kotlíkové dotace

2. března začne kraj přijímat žádosti o kotlíkové dotace

​V polovině příštího týdne zahájí Krajský úřad Karlovarského  kraje příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Od sedmi hodin ráno budou moci lidé v budově A úřadu v Karlových Varech Dvorech odevzdávat žádosti na podatelně zvlášť zřízené pro tyto účely.

„Vyplněné formuláře a další podklady je nutno na úřad donést, nelze tedy využít
e-podatelny, datové schránky, emailu, faxu ani kurýrních či poštovních služeb. Žádost nemusí odevzdat přímo žadatel, pokud ji podá někdo jiný, nemusí mít plnou moc. Formulář žádosti i ostatní dokumenty jsou ke stažení na krajských internetových stránkách, nebo také v listinné podobě na oddělení grantových schémat krajského úřadu, 3. patro budovy B. Jeden člověk může během jednoho podání přinést maximálně 10 žádostí,“ připomněl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Pro žadatele bude 2. března otevřen postranní vchod do budovy A krajského úřadu. K podání žádosti dostanou štítek s pořadovým číslem a časem. Následně dojde k registraci žádosti. „Dotace bude přidělována do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků těm lidem, jejichž žádost splnila všechny podmínky stanovené v aktuální výzvě a v pravidlech dotačního programu. Nutno dodat, že důležité bude pořadí, ve kterém byly žádosti předloženy,“ doplnila vedoucí odboru investic a grantových schémat Věra Tomsová. Žádosti je možné podávat do konce června 2016.

Adresa úřadu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Dostupnost také autobusy MHD číslo 1 a 2 (resp. 16)
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 2. 2016 - 09:18