Povodňové prohlídky, TBD

Všechny informace k povodňové ochraně v našem kraji jsou umístěny na Povodňovém portálu Karlovarského kraje.

 

Metodické pomůcky pro provádění technickobezpečnostního dohledu u vodních děl kategorie IV.:
 

Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu OZPaZ_VODA_Male_vodni_nadrze_rybniky_TBD_MZe_2016.pdfMalé vodní nádrže - rybníky (Ministerstvo zemědělství ČR 2016) pro vlastníky těchto vodních děl. V příručce jsou uvedeny:

 • Povinnosti vlastníků malých vodních nádrží.
 • Způsob provádění technickobezpečnostního dohledu a vyhodnocení prohlídek vodního díla.
 • Dotační programy Ministerstva zemědělství ČR, z nichž lze čerpat finanční prostředky na výstavbu nových či opravu, rekonstrukci či odbahnění stávajících rybníků.

 

Část B metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 1/2010 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

 

 Metodické pomůcky pro provádění povodňových prohlídek:

Povodňové prohlídky“  - tato aplikace je určena obcím a je vytvořena za účelem evidence provedených povodňových prohlídek na vodních tocích a v místech možného výskytu povodňových jevů v katastrálním území obce v souladu s požadavky § 72  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (obce mají povinnost 1 x ročně provést povodňovou prohlídku).  Evidují se zde zejména lhůty provádění prohlídek a zjištěné závady na vodních tocích v našem kraji. 
 
Přístup: registrace uživatele přímo na GEOPORTÁLU Karlovarského kraje, kde je při vstupu nutno vyplnit registrační údaje a do kolonky „účel registrace“ napsat: Povodňové prohlídky.

 

Stručný postup registrace:

 1. Aplikace povodňové prohlídky se nachází geoportálu Karlovarského kraje na http://geoportal.kr-karlovarsky.cz
 2. Nový uživatel se musí registrovat na uvedené stránce - je to řádek nahoře cca uprostřed obrazovky, po kliknutí se otevře přihlašovací formulář.
 3. Uživatel musí vyplnit údaje v přihlašovacím formuláři a do kolonky  „Účel registrace“ doplní Povodňové prohlídky-editace.
 4. Na e-mail uživatel obdrží přihlašovací údaje.
 5. Po dalším přihlášení do Geoportálu  na http://geoportal.kr-karlovarsky.cz se na úvodní stránce klikne na ikonu „Mapa“.
 6. Po načtení mapy v levém horním rohu se klikne na ikonu „Obsah mapy“, rozbalí se menu a uživatel zvolí „Mapové kompozice“ .
 7. V Mapových kompozicích zvolí  mapu  „Povodňové_prohlídky_Editace“ (editace je určená pro starosty obcí).
 8. Po načtení kompozice se klikne na horní liště na ikonu „Editace“ a lze zadávat body dle šablon a přiložit k editovanému bodu pdf. soubor
 9. Pokud uživatel má již účet na Geoportálu vytvořen, pošle email na  geoportal@kr-karlovarsky.cz s žádostí o přidání nové služby (kompozice) s názvem „Povodňové_prohlídky_Editace“
   
 

Pro obce byla vydána odborem životního prostředí a zemědělství191128-VODA-povodnove-prohlidky-aktualizace.pdfMetodická pomůcka k provádění povodňových prohlídek.

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 28.11.2019 11:40