Úvodní strana > Zdravotnictví > Vzory formulářů pro poskytovatele zdravotních služeb

  Vzory formulářů pro poskytovatele zdravotních služeb


Žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - fyzická osoba

Žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - právnická osoba

 

Oznámení změny - fyzická osoba 

Oznámení změny - právnická osoba

 

odnětí Oprávnění - FO.rtfŽádost o odnětí oprávnění či zrušení registrace – fyzická osoba

odnětí Oprávnění - PO.rtfŽádost o odnětí oprávnění či zrušení registrace – právnická osoba

 

Prohlášení odborného zástupce - fyzická osoba

Prohlášení odborného zástupce - právnická osoba

 

Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - fyzická osoba

Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - právnická osoba

 

Prohlášení  týkající se technického a věcného vybavení - fyzická osoba

Prohlášení týkající se technického a věcného vybavení - právnická osoba

Prohlášení o překážkách - fyzická osoba

Prohlášení o překážkách - právnická osoba

 

Návrh na vyhlášení výběrového řízení

Přihláška do výběrového řízení

Vzor záměru uchazeče o zajištění hrazených zdravotních služeb

 

Doklad o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek

Jak uhradit správní poplatek?

 

Žádost o náhradu nákladů  vzniklých lékárnám v souvislosti s likvidací léčiv odevzdaných fyzickými osobami 

 

Kontaktní osoby:

Bc. Malgorzata Bolvariová; malgorzata.bolvariova@kr-karlovarsky.cz;
tel.: 354 222 450

Bc. Tereza Pláničková; tereza.planickova@kr-karlovarsky.cz; tel.: 354 222 357

Mgr. Lenka Lehká; lenka.lehka@kr-karlovarsky.cz; tel.: 354 222 274

Mgr. Pavlína Černá; pavlina.cerna@kr-karlovasrky.cz ; tel.: 354 222 274


Za stránku zodpovídá: Bc. Malgorzata Bolvariová
Datum poslední změny: 12.5.2021 14:21