Závažná havárie

Závažná havárie

 
Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.
 

Vzniká:

 • u uživatele objektu – tj. v objektu nezařazeném

 • u provozovatele objektu – tj. v objektu zařazeném do skupiny A nebo B

 

Závažná havárie v nezařazeném objektu:

§ 36 odst 1 písm. a) a b):

 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím

 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie –formulář (97,23 KB, RTF)

 

Závažná havárie v objektu zařazeném do skupiny A nebo B:


§ 36 odst 1 písm. a) a b):

 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím

 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie –formulář (97,23 KB, RTF)

 

§ 36 odst 2 až 4:

 • přijme či navrhne nápravná a preventivní opatření ke zmírnění následků havárie

 • zpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie –formulář (662,05 KB, RTF)

 • aktualizuje konečnou zprávu dle dalších skutečností odhalených při vyšetřování havárie

 • předloží konečnou zprávu s návrhy opatření krajskému úřadu ke schválení do 3 měsíců od vzniku havárie

 • návod (68,11 KB, PDF) pro zpracování konečné zprávy a kódy (51,45 KB, PDF) činností
   

Za stránku zodpovídá Mgr. Andrea Krýzlová
Datum aktualizace 24. 8. 2022 - 07:19