Domů Témata Životní prostředí Prevence závažných havárií Zařazení objektů na území Karlovarského kraje do skupin

Zařazení objektů na území Karlovarského kraje do skupin

Seznam subjektů na území Karlovarského kraje zařazených do skupiny A nebo B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

OBJEKT
SÍDLO
UMÍSTĚNÍ OBJEKTU​​
SKUPINA​
​DOKUMENTACE
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
​Sokolov,
Staré nám. 65
​Vřesová, div. Tlaková plynárna
​A
Bezpečnostní program (červen 2021/únor 2022) je schválen (č. j. KK/3116/ZZ/21-10 ze 17. 3. 2022).
​LINDE GAS, a. s.
​​Praha 9,
U Technoplynu 1324
​Vřesová, ASU
​B​
Bezpečnostní zpráva, resp. aktualizace (říjen 2018), je schválená (č. j. 2086/ZZ/16-16 z 6. 12. 2018).
​Synthomer a. s.
​Sokolov,
Tovární 2093
​Sokolov, Tovární ul.
​B
Zpráva o posouzení (2017) a aktualizace bezpečnostní zprávy (duben 2021) jsou schváleny (č. j. 3617/ZZ/17-28 z 22. 4. 2021)
OQEMA, s.r.o.​
​Šenov, Těšínská 222
​Sokolov, Tovární ul.
​A
Bezpečnostní program, resp. jeho aktualizace (6/2019, 6/2020), je schválena (č. j. KK/4191/ZZ/19-10 z 28. 7. 2020).
​ČEPRO, a. s.
​Praha 7, Dělnická č. p. 213, č. or. 12
​Hájek u Karlových Varů, Ostrov
​B
​Bezpečnostní zpráva, resp. její aktualizace (prosinec 2019), je schválená (č. j. KK/1105/ZZ/19-14 ze 7. 2. 2020)

SCHVÁLENÉ bezpečnostní programy, bezpečnostní zprávy a vnější havarijní plány jsou VEŘEJNOSTI k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství a havárií (kanc. č. 234 v budově C).
 
V Karlovarském kraji je stanovena zóna havarijního plánování pro objekt chemických závodů v Sokolově Synthomer a. s. – její vymezení:  https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/Zonyhavarijnihoplanovani.
Za stránku zodpovídá Mgr. Andrea Krýzlová
Datum aktualizace 22. 9. 2022 - 07:25