Domů Témata Životní prostředí Ochrana ovzduší Krajský úřad v oblasti ochrany ovzduší

Krajský úřad v oblasti ochrany ovzduší

 

Krajský úřad

 1. Vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování.
 2. Vydává závazné stanovisko k umístění stacinárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu.
 3. Vydává závazné stanovisko k provedení stavby stacinárního zdroje uvedeného vpříloze č. 2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k řízením podle jiného právního předpisu.
 4. Vydává povolení provozu a změny povolení k provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 5. Ruší vydané povolení, pokud zdroj není využíván bez vážného důvodu po dobu delší než 8 let.
 6. Rozhoduje o způsobu zjišťování emisí výpočtem v případech, kdy měřením nelze zjistit skutečnou úroveň znečišťování nebo u vybraných zdrojů.
 7. Ukládá plnění kompenzačních opatření ke snížení emisí u stávajících zdrojů znečišťování ovzduší nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění.
 8. Stanovuje zvláštní podmínky provozu zdroj při smogové situaci.
 9. Vydává platební výměr poplatku za znečišťování ovzduší, rozhoduje o povinnosti platit poplatek za znečišťování ovzduší prostřednictvím záloh.
 10. Je oprávněn od povozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vyžádat informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích.
 11. Dozírá na dodržování ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a předpisů podle něj vydaných.

výčet je pouze informativního charakteru a obsahuje základní pravomoce dané krajskému úřadu zákonem

Za stránku zodpovídá Ing. Klára Šešulková
Datum aktualizace 6. 6. 2023 - 14:04