Domů Témata Turistika a volný čas Cyklistika Rady, pravidla a desatera podle kategorií

Rady, pravidla a desatera podle kategorií

Pravidla pro cykloturisty (zdroj: pedrokv.com, upraveno)
 • Jezdi ohleduplně k ostatním cyklistům, chodcům i k přírodě.
 • Neodhazuj odpadky. Co si do přírody vyvezeš, si také přivez zpátky. Sobě i přírodě pomůžeš, když i ty občas posbíráš odpadky po ostatních čuňatech.
 • Pamatuj, že jezdíš jen na vlastní nebezpečí. Na účelových, zejména pak lesních cestách počítej s překážkami jako jsou závory, výmoly, padlé stromy a podobně. Značená trasa není cyklostezka! Lesní cesty jsou určeny hlavně pro lesní stroje, i když po nich vedou cyklotrasy. To měj vždy na paměti, nevynucuj si přednost a umožni lesníkům průjezd. Pokud narazíš na cestě na nakládku dřeva, vyčkej pokynu obsluhy, že můžeš pokračovat v cestě, nebo místo nakládky obejdi v bezpečném odstupu. Nikdy nevjížděj pod rameno a nakladače, nebo dokonce pod klády!
 • Jsou-li před tebou lidé, nesnaž se je rychle objet. Raději včas zazvoň, nebo zvolej "Pozor jedu". Až uhnou, můžeš projet. A nezapomeň poděkovat.
 • Jsou-li před tebou děti či zvířata, zpomal nebo i zastav. Ohrožuje-li tě toulavý pes, zastav a dej kolo mezi sebe a psa. Nesnaž se mu ujet, obvykle se ti to nepodaří.
 • Pozdrav vždy okolo jedoucího cyklistu - levou rukou nebo slovně. A netrap se tím, že ti někteří neodpoví, jednou se to také naučí.
 • Vidíš-li cyklistu v nesnázích, zastav u něj a nabídni mu pomoc. Nemusíš být technicky zdatný, často stačí i jedna ruka navíc, která podrží kolo. Pamatuj, že i ty můžeš někdy potřebovat pomoc.
 • Vždy měj s sebou nabitý mobil, nejlépe ten chytrý, kde je i navigace a mapa. Pro přivolání pomoci teď už stačí znát jen číslo 112. V příhraničních oblastech se můžeš dovolat na zahraniční tísňový dispečink. I oni tě mohou spojit do Čech! ("Kennen Sie mir bitte mit der tschechischen Polizei verbinden?" "Could you connect me with the Czech police, please?")
 • Poškozené a nesrozumitelné cyklo i pěší značení neváhej vyfotit a poslat na centrálu KČT - kct.markvart@volny.cz. Budou ti vděční a pomůžeš dobré věci.
 
Pravidla městského cyklisty
 • Nezmatkuj na křižovatce a na silnici. Jezdi čitelně a předvídavě. Udržuj si přehled o dopravní situaci a před křižovatkou si včas zjisti, kdo má přednost.
 • Pokud si nejsi jistý jak projet křižovatkou, raději zastav u chodníku a kolo převeď po přechodu.
 • Pokud vede se silnicí souběžná cyklostezka, nebo pruh pro cyklisty jsi povinen je použít.
 • Pouštěj chodce na přechodu. Vyhláška se vztahuje i na tebe. Zajisti přitom, aby kolem tebe neprojelo auto a chodce nesmetlo, třeba upažením levé ruky.
 • Používej i ve dne výrazné reflexní prvky, Za šera a v noci nejezdi neosvětlený. Tam kde není pouliční osvětlení, používej vpředu plné bílé světlo dostatečné intenzity.
 • Projíždíš-li zatáčkou, za tebou je kolona vozidel a ty už vidíš, že naproti nic nejede, naznač vhodným posuňkem, že mohou předjet. Krátkým zablikáním oběma blinkry ti slušní řidiči poděkují.
 • Neměň náhle směr jízdy. Chceš-li přejet z pruhu do pruhu, nejdříve se otoč a zjisti, zda je za tebou volno a pak teprve ukaž změnu směru jízdy.
 • Značená cyklotrasa může vést po různých komunikacích, např. i přes přechod pro chodce. I zde je ale potřeba dodržovat pravidla a přes přechod, nebo po chodníku musíš kolo vést.
 • Nehodu se zraněním vždy oznam na tel. 112
 
Pravidla jízdy po cyklostezkách
 • Na stezce jezdi vpravo a dodržuj pravidla obdobně jako na silnici.
 • Buď ohleduplný k ostatním uživatelům stezky, kolem dětí jezdi velmi opatrně.
 • Pokud chceš zastavit, ber ohled na cyklisty jedoucí za tebou. Na kole nejsou brzdová světla a tvůj úmysl zastavit cyklista za tebou nepozná. Bruslaři zase nemohou rychle zastavit, na ty zvlášť pozor.
 • Pokud před tebou jede cyklista, dodržuj za ním bezpečnou vzdálenost tak, abys mohl včas zastavit, pokud on náhle změní rychlost, nebo zastaví.
 • Nestůj zbytečně na stezce. Pokud potřebuješ zastavit, vždy stůj, nebo parkuj mimo komunikaci.
 • Věnuj se řízení a nepoužívej sluchátka, nemusíš pak slyšet zvonek, nebo varování jiného cyklisty, nebo dokonce jiná vozidla na přejezdech. 
 • Při předjíždění vždy upozorni na svůj úmysl chodce i cyklisty před sebou - zazvoň, nebo zvolej "Pozor jedu!".
 
Pravidla jízdy s dětmi ve vozíku, na tyči, nebo na sedačce
 • Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. Maximální věk přepravovaného dítěte, při užití spojovací tyče není stanoven.
 • Osoba starší 15 let může vézt na sedačce dítě mladší 7 let. Dětská sedačka musí být pevně uchycena ke kolu a opatřena pevnými podpěrami pro nohy dítěte.
 • Vozík máme vždy pevně uchycen ke kolu podle návodu a máme správně připojené bezpečnostní lanko, nebo popruh.
 • Děti ve vozíku, na sedačce i na spojovací tyči vozíme vždy s helmou a ve vozíku i připásané.
 • Pokud máme otevřené přední plastové okno na vozíku, tak dáme dětem brýle proti větru a prachu.
 • Při jízdě děláme častější zastávky a kontrolujeme dítě ve vozíku.
 • Při jízdě s dítětem musíme mít na vozíku praporek, nebo štítek 30x30 cm žluté nebo oranžové barvy ve výšce 120-160 cm nad zemí.
 • Za snížené viditelnosti umístíme na vozík alespoň jedno červené světlo na jeho levý zadní okraj.
 • Při jízdě se snažíme vyhnout frekventovaným silnicím.
 
Pravidla jízdy s dětmi na kole
 • Děti mohou samostatně jezdit po silnici až od 10 let. Pak jsou to již podle zákona řidiči. Mohou pak řídit kolo pokud jsou dostatečně tělesně a duševně způsobilé k řízení a v potřebném rozsahu ovládají předpisy o provozu na pozemních komunikacích.
 • Děti do 10 let smí jet samy na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně, jinak musí pod dohledem osoby starší 15 let.
 • Do 18 let musí mít při jízdě ochranou přílbu a musí jí mít správně připevněnou na hlavě.
 • Je potřeba, aby dítě před první jízdou umělo řídit jednou rukou a mohlo ukazovat při odbočování. Pokud s tím mají potíže, je potřeba, aby s ním jeli dva dospělí cyklisté. Jeden před dítětem, který dítě vede, a druhý za ním, který jej kontroluje.
 • Dítě na kole necháme vždy jet před sebou. Tak máme přehled o tom jak dítě jede a zda reaguje na naše pokyny. Přitom jedeme vždy dále od krajnice, než dítě před námi a tím přinutíme auta předjíždět dítě s bezpečným odstupem.
 • Dětem při jízdě na kole oblékáme vždy reflexní oděvy.
 • Dbáme na to, aby dětské kolo mělo vždy přední i zadní světlo a odrazky podle předpisu i boční odrazky ve výpletech obou kol.
 
Desatero mladého cyklisty
 1. Před každou jízdou si zkontroluj stav kola, hlavně funkčnost brzd a upevnění kol ve vidlicích.
 2. Sám bez dozoru starší osoby můžeš po silnici jezdit až od 10 let. Jinak jezdi po chodníku.
 3. Musíš ovládat alespoň základní předpisy o silničním provozu. Vždy musíš používat při jízdě helmu.
 4. Při jízdě po silnici jezdi vždy co nejblíže k pravému okraji vozovky, nebo i po krajnici. Od obrubníku se drž raději kousek dál.
 5. Jízda po silnici s více jízdními pruhy v jednom směru je už jen pro zkušené cyklisty. Používej jen pravý jízdní pruh, to neplatí v jízdních pruzích pro odbočování. Na dálnici a silnici pro motorová vozidla na kole nesmíš vjet.
 6. Řídítka vždy drž oběma rukama a nohy měj vždy na pedálech.
 7. Ve skupině jezděte vždy za sebou.
 8. Pokud vjíždíš na silnici z polní nebo lesní cesty, obytné, pěší, nebo cyklistické zóny či stezky, musíš dát vozidlům na silnici vždy přednost.
 9. Při změně směru jízdy musíš vždy dát s dostatečným předstihem znamení upaženou rukou.
 10. Během jízdy se musíš plně věnovat řízení. Nepoužívej za jízdy mobil, foťák ani sluchátka.
 
Kodex terénního cyklisty (zdroj: ČEMBA)
 1. Jezdi pouze po povolených cestách. Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.
 2. Nezanechávej stopy. Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky - co si do lesa přivezl, také odvez.
 3. Ovládej své kolo. Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.
 4. Dávej přednost ostatním. Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné i zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.
 5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku. Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej za sebou brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.
 6. Jednej s rozmyslem. Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.
 7. Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu! Toto je poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo.
 
Důležité informace o inlajnech i pro cyklisty  (zdroj: cestovani.idnes.cz)
 
 • Cyklostezky patří jak cyklistům, tak in-line bruslařům. Bruslař na cyklostezce má stejná práva a povinnosti jako cyklista. Žádná kategorie tu nemá přednost, všichni jsou si rovni a musíme brát na sebe ohled.
 • Bruslaři jsou většinou pomalejší, zaberou však díky odrazové noze více prostoru do strany a nemohou většinou tak rychle zabrzdit jako cyklisté. Na to bychom měli brát ohled a přizpůsobit tomu jízdu.
 • Bruslaři by měli jezdit tak, aby cyklistům zbytečně nepřekáželi a neohrožovali je. Umožnili cyklistům podle možností hladké předjetí. Cyklisté občas poznají, že nemusejí být králi cyklostezky. A to tehdy, když se potkají s bruslařem-závodníkem. Ten dokáže jet i rychlostí blížící se 40 km/h, což je rychleji než většina cyklistů.
 • Na úzké cyklostezce by bruslaři určitě neměli jezdit vedle sebe, ale jen za sebou, zvláště za hustého provozu, a vždy vpravo. Protijedoucímu bruslaři nebo cyklistovi mají nechat stejný prostor, jaký mají oni.
 • Předjíždět a objíždět se musí až na zcela nouzové případy vždy zleva a nesmějí při tom být ohroženi nebo omezeni protijedoucí. Vyplatí se počkat, až bude proti nám dostatečně volno a až pak předjíždět.
 • Vyplatí se vždy včas a nahlas požádal o místo pro předjetí, např. zvoláním "Pozor jedu".
 • Pozor na kličkování a jízdu pozadu. I na cyklostezce to může být při větší hustotě provozu nebezpečné. 
 • Pozor i při zastavování. V žádném případě by neměli bruslaři omezovat provoz na stezce. Neměli by postávat uprostřed stezky, zejména ne v hloučcích a blokovat provoz. Vždy při zastavení se vyplatí ustoupit mimo stezku.
 • Dalším pravidlem je jezdit rozumně, ne zbytečně rychle a nebezpečně zejména tam, kde je zhuštěný provoz, kde jsou prudší klesání či stoupání nebo zúžená stezka.
 • Je také nutné si vždy udržovat takovou vzdálenost, abychom byli schopni v případě nenadálého problému co nejrychleji zastavit. Bruslař musí vědět, že jeho brzdná dráha bude často delší než u cyklisty. Je tedy nutné tomu přizpůsobit rychlost i odstup od toho, kdo jede před ním.
 • Pozor na pejskaře. Vždy je dobré včas zpomalit.
 
Za stránku zodpovídá Rodina Jakub
Datum aktualizace 12. 3. 2016 - 06:33