Záchranná brzda

 
Aktivita Karlovarského kraje ZÁCHRANNÁ BRZDA si klade za cíl pomoci lidem se zvládnutím krize způsobené zvýšenými náklady na bydlení vlivem vysokých cen elektřiny a plynu. 
 
Povinnost úhrady zvýšených nákladů by mohla vést ke ztrátě bydlení, případně k živobytí v nelidských podmínkách. Protože kraj v rámci tohoto opatření spolupracuje s městy a Úřadem práce České republiky, jsou pracovníci úřadů připraveni klientům pomoci se získáním peněž ze systému dávek státní sociální podpory nebo dávek pomoci v hmotné nouzi, případně od Karlovarského kraje v podobě finančního daru.
 
Obyvatelé, jejichž rozpočet zásadně zatěžují drahé úhrady za energie nebo topení a jímž nezbývají po jejich zaplacení finance na nezbytné životní výdaje, musí nejdříve zažádat na Úřadu práce České republiky o dávky státní sociální podpory, případně o dávky hmotné nouze. V případě, že tento krok sami nezvládnou, mohu se obrátit na sociálního pracovníka obecního úřadu nebo na nejbližšího poskytovatele sociální služby. Ti jim pomohou s vyhodnocením jejich nepříznivé sociální situace a navrhnou další postup a budou nápomocni s vyplněním žádosti.
 
Pokud by lidem v regionu ani po získání dávek od úřadu práce nezbýval dostatek finančních prostředků a hrozila vážná újma, budou jim k dispozici sociální pracovníci obecních úřadů, kteří jim pomohou sepsat žádost o finanční dar od Karlovarského kraje. O poskytnutí finančního daru a jeho výši pak rozhodne Rada Karlovarského kraje.
 

 Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Petrůjová
Datum aktualizace 17. 3. 2023 - 09:37