Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní studie areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje (2011)

Územní studie areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje (2011)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel: Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt, Ateliér Markant, Palackého 303, 353 01 Mariánské Lázně

Hlavní cíle řešení:

Krajský úřad Karlovarského kraje , odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje, pořídil "Územní studii areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje". Hlavním důvodem studie byla potřeba stabilizace území pro postupnou výstavbu areálu Krajského úřadu a dalších vhodných aktivit v prostoru bývalých kasáren Dvory II.
Studie prověřuje a aktualizuje vztahy a podmínky pro budoucí výstavbu v souladu s požadavky objednatele a projednanou změnou č. 6 územního plánu města Karlovy Vary.
Aktualizace studie je zpracována k prosinci 2011.

Obsah územní studie:

A. Textová část (PDF,0,2 MB)

B. Grafická část

01. Zastavovací podmínky v území, M 1: 2000 (PDF, 0,3 MB)
02. Inženýrské sítě v území, M 1 : 2000 (PDF, 0,3 MB)
03. Funkční využití území, M 1 : 2000 ( PDF, 1,3 MB)
04. Axonometrie (PDF, 1,8 MB)

C. Grafická část - etapizace

05. rok 1990 (PDF, 0,5 MB)
05. rok 2006 (PDF, 0,6 MB)
05. rok 2011 (PDF, 0,7 MB)
05. rok 2013 (PDF, 0,8 MB)
05. rok 2020 (PDF, 1,4 MB)

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:40