Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územně analytické podklady Poskytování dat Územně analytických podkladů Karlovarského kraje (ÚAP)

Poskytování dat Územně analytických podkladů Karlovarského kraje (ÚAP)


Poskytování datových vrstev ÚAP - všeobecně

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možno využít údaje o území pro územně plánovací činnost, pro činnost orgánů veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. Pro vyjmenované účely jsou datové vrstvy poskytovány podle působností pořizovatelů úřady územního plánování příslušných ORP, pro účely pořizování krajských dokumentací jsou data vydávána přímo krajem.

Poskytování datových vrstev ÚAP pro činnost orgánů veřejné správy 

Orgány veřejné správy mohou využívat pro svoji činnost údaje o území a datové vrstvy územně analytických podkladů, které spravuje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Pro poskytování ÚAP orgánům veřejné správy byla zpracována pravidla, která stanovují formální postupy pro jejich získání včetně vzoru písemné žádosti.

Pravidla pro poskytování ÚAP​ (425,17 KB, PDF)​ (ke stažení)

Vzor žádosti o poskytování dat ÚAP (566,04 KB, PDF) (ke stažení)
​​

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 15. 1. 2016 - 09:01