Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územně analytické podklady Metodika MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS)

Metodika MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS)

 

Verze 2.4 - květen 2018
Zpracována aktualizace uvádějící MINIS do souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění po novele č.225/2017 Sb., do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění po novele vyhláškou č. 13/2018 Sb., a do souladu s metodickým doporučením MMR "Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastrukturyv územním plánu" (2017/11).

 

Metodika Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů (MINIS)

                           Příloha č.1 (426,5 KB, XLS)  - doplňková pomůcka - příloha č.1 metodiky MINIS ve formátu XLS
                           Příloha č.2 (128,5 KB, XLS)  - doplňková pomůcka - příloha č.2 metodiky MINIS ve formátu XLS

  •   Metodika MINIS verze 2.4  - součástí je datový model a vzorové standardní vrstvy shp
      - balíček obsahuje soubor !readme.txt, kde je uveden popis jednotlivých souborů


Program pro kontrolu a konverzi standardních vektorových dat ÚP podle metodiky MINIS (MINIS-K)

 

Program slouží ke kontrole formální správnosti standardních vektorových dat zpracovaných podle metodiky MINIS. V případě, že jsou tato data zpracována ve formátu DXF, převede je program současně do formátu SHP a datových struktur tomuto formátu odpovídajících.  
Je nezbytné tento program použít a případné chyby odstranit před předáním finálních dat.

 
  • Metadata pro uživatele systémů GIS i CAD (samostatně pro průzkumy a rozbory, územní plán, ZÚR nebo studie)
      (akt.01/2020) - otevíratelný pomocí volně stáhnutelného programu 602 XML Filler

 

 

Kontaktní osoby pro řešení problematiky MINIS :

Bc. Petr Křenek, oddělení územního plánování, e-mail: petr.krenek@kr-karlovarsky.cz, tel: +420 354 222 437

Ing. Jana Irovská, oddělení územního plánování, e-mail: jana.irovska@kr-karlovarsky.cz, tel: +420 354 222 559

Ing. Ivana Nykodýmová, oddělení územního plánování, e-mail: ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz, tel: +420 354 222 162

​​

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 13. 5. 2014 - 10:37