Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji (KBL), 2011

Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji (KBL), 2011

 
územně plánovací podklad
 
Název: Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zadání: Zadání (180,55 KB, PDF)  (PDF, 180kB)

Zhotovitel: Ekologické centrum Meluzína, Regionální centrum Asociace Brontosaura - zástupce  Ing. Martin Lípa

Hlavní cíle řešení:
 
  • vytvoření komplexního mapového podkladu tras pro běžecké lyžování,
  • zajištění souladu s územně plánovací dokumentací na krajské úrovni (KLM do ZÚR KK) 
  • koordinace a finanční podpora zapracování stabilizovaných tras do ÚPD obcí,
  • podpora spolupráce aktérů v území a podpora tvorby souvisejících projektových záměrů,
  • koordinace běžeckých tras s ostatními zájmy v území v regionálním a státním měřítku
  • podpora stabilizace režimu údržby tras dotačními prostředky kraje (priorita KLM),
  • zajištění informačního systému o stavu tras (webový portál: mapa, aktuální stav úpravy stop, související aktuální informace),
  • koordinace propagace běžeckého lyžování.

                Portál stavu upravenosti běžeckých tras v Karlovarském kraji 
              Rozcestníky Krušné hory běžeckých tras v Karlovarském kraji

                Textová část:

              Koncepce běžeckého lyžování - textová část -  I. etapa Krušné hory (PDF, 2MB)

                Výkresová část:

               Výkres širších vztahů M 1: 50 000 (PDF, 5 MB)

               Hlavní výkres  M 1: 25  000 (PDF, 12,5 MB)

               Problémový výkres M 1:25 000, (PDF, 12,5 MB) ​

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:43