Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Dokumentace kraje Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2012)

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2012)

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byla pořízena na základě Zprávy o uplatňování 
Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období (2012).

usnesení č. ZK 275/08/12 (377,82 KB, PDF) ze dne 13.9.2012

Zpráva o uplatňování (203,34 KB, PDF) Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období (2012)

Příloha č. 1 (62,62 KB, PDF): Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a obcí obdržených v rámci konzultací 
                            Zprávy o uplatňování ZÚR KK v uplynulém období

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:43