Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály (2011)

Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály (2011)

územně plánovací podklad

Název: Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály na území Karlovarského kraje

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje  

Zadání: Text (PDF, 500 kB)

Zhotovitel: Ing. Martin Lípa, Ostrov

Hlavní cíle řešení: 

                     ▪ 
 lokalizace trasy pro běžecké lyžování v Krušných horách označované jako Krušnohorská lyžařská magistrála
                    (dále jen "KLM")
                     ▪  možnosti páteřního propojení lyžařskou tratí Kraslicka s oblastí Klínovce, napojení na Ústecký kraj a Německo
                     ▪  průzkumy a rozbory pro čtyři hlavní úseky trati, hodnocení, závěrečná doporučení
                     ▪  podklad pro Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (trasa Bublava - Boží Dar - Křížová hora)

Členění dokumentace:

                   Textová část  (PDF, 3 MB)

                     Výkresová část

                   Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000, (PDF, 8 MB)
                   Hlavní výkres KLM v měřítku 1 : 25 000 na podkladu ZABAGED (PDF, 14 MB)
                   Hlavní výkres KLM v měřítku 1 : 25 000 na podkladu ortofotomapy (PDF,17 MB)
                   Problémový výkres KLM v měřítku 1 : 25 000 na podkladu ZABAGED (PDF, 14 MB) 

Výkres širších vztahů jako jediný zobrazuje všechny zkoumané úseky potenciální trasy, další výkresy již zobrazují pouze kladně vyhodnocenou trasu KLM.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:43