Projekty přeshraniční pomoci

                           Projekt č. 2017-TH-SN-CZ-3.3-2: Výdaje v rámci technické pomoci na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu / Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe für die Tätigkeiten des Bezirks Karlsbad als Regionalstelle

Realizuje: Karlovarský kraj / Bezirk Karlsbad
- financování činností spojených s rolí regionálního subjektu / Finanzierung der Aufgaben als Regionalstelle Stelle
 
 
 
Projekt č.6: Technická pomoc – Karlovarský kraj – kód 121 /
                      Technische Hilfe – Bezirk Karlsbad – Code 121
 
Realizuje: Karlovarský kraj / Bezirk Karlsbad
 - financování činností spojených s rolí zprostředkujícího subjektu / Finanzierung der Aufgaben als Zwischengeschaltete Stelle 
 
 


 

Projekt č.7: Technická pomoc – Karlovarský kraj – kód 123 /
                      Technische Hilfe – Bezirk Karlsbad – Code 123
 
Realizuje: Karlovarský kraj / Bezirk Karlsbad
 - financování činností spojených s rolí zprostředkujícího subjektu / Finanzierung der Aufgaben als Zwischengeschaltete Stelle
Za stránku zodpovídá Ing. Jaroslav Sobotka, DiS.
Datum aktualizace 4. 6. 2021 - 14:56