Domů Témata Vesnice roku 2021

Vesnice roku 2021

Soutěž Vesnice roku se v roce 2021 neuskuteční
Vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku se ke dni 1. února 2021 rozhodli nevyhlásit tuto soutěž v letošním roce, a to z objektivních důvodů souvisejících s přetrvávajícím výskytem a šířením koronaviru na území České republiky, ale i mimo něj. 
 
Za stránku zodpovídá Ing. Kateřina Abrahamová
Datum aktualizace 1. 3. 2022 - 14:09