Domů Témata Fotogalerie vyhlášení Vesnice roku 2007

Fotogalerie vyhlášení Vesnice roku 2007

Královské Poříčí, zlatá stuha
Tři sekery, oranžová stuha
Merklín, modrá stuha
Vintířov, objev roku
Dasnice, obecní knihovna a kronika
Bukovany, čestné uznání za vytváření parkovacích míst a péči o obecní hřbitov
Dolní Nivy, čestné uznání za vynaložené úsilí při obnově bytového fondu
Hájek, čestné uznání za vytváření podmínek pro všestranný rozvoj obce
Libavské údolí, čestné uznání za nárůst aktivit směřujících ke zlepšení kvality života v obci
Těšovice, čestné uznání za společenský život v obci
Zahájení slavnostního předání cen, starosta Královského Poříčí Ivan Stefan
Statek Bernard, místo předávání cen
Účastníci předávání cen
Účastníci předávání cen
Účastníci předávání cen
Datum aktualizace 4. 8. 2008 - 11:47