Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály (2011)

 Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály (2011)

územně plánovací podklad

Název: Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály na území Karlovarského kraje

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje  

Zadání: Text (PDF, 500 kB)

Zhotovitel: Ing. Martin Lípa, Ostrov

Hlavní cíle řešení: 

                     ▪ 
 lokalizace trasy pro běžecké lyžování v Krušných horách označované jako Krušnohorská lyžařská magistrála
                    (dále jen "KLM")
                     ▪  možnosti páteřního propojení lyžařskou tratí Kraslicka s oblastí Klínovce, napojení na Ústecký kraj a Německo
                     ▪  průzkumy a rozbory pro čtyři hlavní úseky trati, hodnocení, závěrečná doporučení
                     ▪  podklad pro Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (trasa Bublava - Boží Dar - Křížová hora)

Členění dokumentace:

                   Textová část  (PDF, 3 MB)

                     Výkresová část

                   Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000, (PDF, 8 MB)
                   Hlavní výkres KLM v měřítku 1 : 25 000 na podkladu ZABAGED (PDF, 14 MB)
                   Hlavní výkres KLM v měřítku 1 : 25 000 na podkladu ortofotomapy (PDF,17 MB)
                   Problémový výkres KLM v měřítku 1 : 25 000 na podkladu ZABAGED (PDF, 14 MB) 

Výkres širších vztahů jako jediný zobrazuje všechny zkoumané úseky potenciální trasy, další výkresy již zobrazují pouze kladně vyhodnocenou trasu KLM.

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 5.2.2019 14:14