Žádost o informace

Žádost o informaci je možné podat v písemné formě osobně na podatelně krajského úřadu, zaslat ji poštou na adresu krajského úřadu nebo ji podat elektronickou formou na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně elektronickou formou přes
E-podatelnu krajského úřadu. Stejným způsobem lze podat jakoukoli jinou žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání. ​

Datum aktualizace 6. 4. 2004 - 10:18