Domů Krajský úřad Povinné informace Dotazy a odpovědi- zák.106Sb. Oprávnění k poskytnutí zdravotnických služeb

Oprávnění k poskytnutí zdravotnických služeb

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 12. 2014
 Dotaz: 

Žadatel požádal o zaslání fotokopií rozhodnutí o oprávnění k poskytnutí zdravotnických služeb vydané pro lékárny:
- Lékárna CENTRUM, Americká 518/9a, 351 01 Františkovy Lázně, Cheb
- Lékárna U TERMALU, I. P. Pavlova 15, 360 01 Karlovy Vary
 


Doprovodná informace:

Krajský úřad Karlovarského kraje, obdržel žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopií rozhodnutí o oprávnění k poskytnutí zdravotnických služeb vydané pro lékárny.
Vzhledem k tomu, že informace byla žadateli předána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněná pouze tato doprovodná informace.
 
Zveřejněno: 30. 1. 2015
Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08