Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací ve věci revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech

 Žádost o poskytnutí informací ve věci revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.10.2017

Dotaz:

Žadatel si požádala o kompletní data (vč. vztahujících se metadat) a informace k v současné době platnému stavebnímu povolení na revitalizaci objektu Císařských lázní v Karlových Varech (Mariánskolázeňská 2, Karlovy Vary). Dále požádal o stavební povolení z roku 2016 a o data k případnému povolení ,,Změny stavby před jejím dokončením“ v souvisloti s předmětnou revitalizací objektu Císařských lázní (poslední platné znění) a o všechna závazná stanoviska příslušného odb. památkové péče k projektové dokumentaci předkládané k souvisejícímu stavebnímu řízení. Dále požádal o část předmětného projektu a to PBŘ (požární bezpečnostní řešení) z dokladové části projektu a všechna závazná stanoviska vydaná k předmětnému projektu (jako je vyjádření Hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru, příslušných odborů dopravy, majetku města Karlovy Vary, technického odboru MMKV apod.)

 
Odpověď:
Informace byla odeslána v elektronické podobě, z důvodu obsáhlosti je proto zveřejněna pouze tato doprovodná informace.
 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 29.11.2017 10:40