Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se počtu otevřených připravných tříd v Karlovarském kraji za období 2017/2018

 Žádost o poskytnutí informací týkající se počtu otevřených připravných tříd v Karlovarském kraji za období 2017/2018

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 04.10.2017

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:
 
Počet otevřených přípravných tříd v Karlovarském kraji pro školní rok 2017/2018, případně kolik jich bylo oevřeno ve školním roce 2016/2017, a kolik žádostí o otevření přípravných tříd bylo v uvedených školních letech podáno.
 
Odpověď:
  
Školní rok ​Počet podaných žádostí o zřízení přípravné třídy ​Počet vydaných souhlasů ke zřízení přípravné třídy ​Počet skutečně otevřených tříd - dle výkazu k 30.9.
2016/2017​ ​36 36​ ​33
​2017/2018 24​ ​24 ​9*
 
 * Pořízeno z výkazu o přípravné třídě ZŠ - stav vykázáný ZŠ ke dni 10.10.2017
 
 
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Koudelná
Datum poslední změny: 12.10.2017 7:45