Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se zařízení na výrobu a dodávku elektrické energie a tepla

 Žádost o poskytnutí informace týkající se zařízení na výrobu a dodávku elektrické energie a tepla

​Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.7.2017

Dotaz:
Požadovány byly následující informace:
Havarijní plány zpracované podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, pokud jsou zpracovány, pro následující zdroje:

1. Zařízení ,,Elektrárna Tisová - výroba a dodávka elektrické energie a tepla" provozovatele společnosti Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01  Březová, IČO 291 60 189

Odpověď:
K žádosti bylo sděleno, že dle platné legislativy je schválení plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro uvedené zařízení výlučně v kompetenci úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě tedy města Sokolov, na který se žadatel může obrátit. Krajský úřad Karlovarského kraje nemá havarijní plán k dispozici.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 24.7.2017 13:49