Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se finančních kontaktů s uvedenými subjekty

 Žádost o informace týkající se finančních kontaktů s uvedenými subjekty

 

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10.5. 2017

 
 
 

Dotaz:

Měl či má Váš úřad od roku 2011 až doteď uzavřenu nějakou smlouvu s následujícími subjekty?
HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.; ičo: 29453101
JUDr. KVĚTOSLAV HLÍNA,
Mgr. ŠTĚPÁN SCHENK,
JUDr. LENKA PŘÍKAZSKÁ,
Mgr. PAVEL PIŇOS,
JAKUB HLÍNA,
JUDr. ZDENĚK NOVÁK,
Ing. JIŘÍ FALTÝNEK,

Jestliže ano, čeho se dané smlouvy týkaly?
Kdy byly uzavřeny a na základě čeho?
Pokud výběrového řízení, jakého druhu a s jakými kritérii? Kolik uchazečů a jací se přihlásili? Byl některý z nich vyřazen? Z jakého důvodu?
Kolik vaše instituce subjektům celkem zaplatila (prosím uvádět vždy po jednotlivých subjektech)?
 
 
 

Odpověď:

Karlovarský kraj neměl v období od roku 2011 do současnosti žádné finanční kontakty s uvedenými subjekty.


 
 

Zveřejněno 30.5.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.5.2017 20:19