Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se řízení pro porušení zákona č. 46/2000 Sb., s daným vydavatelem

 Žádost o informace týkající se řízení pro porušení zákona č. 46/2000 Sb., s daným vydavatelem

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.3.2017

 

 
 

Dotaz:

Žadatelka si požádala o poskytnutí těchto informací:
- kdy a jakým způsobem bylo správním orgánem zahájeno řízení pro porušení zákona č. 46/2000 Sb., s daným vydavatelem,
- jaké konkrétní úkony a v jakých termínech správní orgán v rámci tohoto řízení dosud provedl,
- kdy a jakým způsobem bylo správním orgánem dané řízení ukončeno,
- není-li řízení dosud ukončeno, co brání rozhodnutí správního orgánu v dané věci.
 
Současně jsou požadována písemnosti (záznam, rozhodnutí, apod.) vztahující se k řízení s vydavatelem pro porušení zákona č. 46/2000 Sb., a případně kopie rozhodnutí správního orgánu v dané věci, pokud takové rozhodnutí bylo již vydáno.
 
 
 
 

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují množství osobních údajů, nebude Krajský úřad Karlovarského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.
 
 
 
Zveřejněno 2.5.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.5.2017 13:02