Úvodní strana > Krajský úřad > Rozpočt odboru kanceláře hejtmanky

 Rozpočt odboru kanceláře hejtmanky

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.3. 2017

 

 
 

Dotazy a odpovědi:

Žadatel si požádal o následující informace:

1. Jaký je roční rozpočet odboru kanceláře hejtmana?
- Schválený rozpočet odboru kancelář hejtmanky, kam společně spadají také náklady oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností, je pro rok 2017 dohromady 8 950 000 Kč.
 
2. Co všechno se z tohoto rozpočtu hradí?
  • Vydávání informačního měsíčníku pro všechny domácnosti v kraji (náklad 132 000 kusů) a další prezentace činnosti Karlovarského kraje, zajištění velkých krajských akcí (Osobnost, Sportovec Karlovarského kraje).
  • Pro potřeby Karlovarského kraje: věcné dary, propagační předměty, příspěvky cizím subjektům, finanční dary, občerstvení.
 
3. Jakých pět položek/služeb bylo v uplynulém roce, vč. konkrétních částek.
  • Výroba a distribuce Krajských listů (2 201 000 Kč) – oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností.
  •  ZAK TV pořad Jak žije Karlovarský kraj (701 000 Kč) – oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
  •  Finanční dar na podporu ½ Maratonu K.Vary (500 000 Kč)
  • Věcné dary (420 000 Kč)

4. Má hejtman ještě reprefond? Pokud ano, v jaké výši a co se z něho platí?

- NE, hejtmanka Karlovarského kraje žádným reprefondem nedisponuje.
 
 

Zveřejněno 23.3. 2017

Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 23.3.2017 10:37