Úvodní strana > Krajský úřad > Náhrada škody podle zákona č. 82/1998 Sb.

 Náhrada škody podle zákona č. 82/1998 Sb.

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 11. 2014

 

Dotaz:


Žadatel požadoval následující informace:
-Částka, v jaké výši byla územním samosprávným celkem ročně vyplacena na
náhradě škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000 - 2013
.
- Částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013
ministerstvem vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ (ve lhůtě dle § 15 citovaného zákona) a v jaké výši až po rozhodnutí soudu.

- Zaslání zanonymizovaných rozhodnutí (stanovisek) územního samosprávného
celku, na jejichž základě byla vyplacena náhrada škody podle zákona č. 82/1998, vydaných v roce 2013.

Odpověď:

K výše uvedenému sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje v období 2000 - 2013 nehradil žádnou částku na náhradě škody podle zákona č. 82/1998, a ani ministerstvo nevyplácelo žádnou částku na náhradě škody podle zákona č. 82/1998.  
 
 
 
Zveřejněno 29.12. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 13.1.2015 13:09